Opgeleverd

Billitongebouw maakt ruimte voor groene duurzame woonwijk

Wethouder ruimtelijke ontwikkeling Saskia Bruines: ”De sloop van het Billitongebouw is een eerste mijlpaal. De leegstand van kantoren en gebouwen is ons een doorn in het oog. Op verschillende locaties in de gemeente kijken we hoe leegstaande gebouwen plaats kunnen maken voor levendige groene wijken met duurzame woningen, waar in onze gemeente veel vraag naar is. Samen met initiatiefnemers en bouwers kijken we naar kansen en mogelijkheden. We werken steeds meer met plannen waarin alleen de kaders vaststaan en er ruimte is voor innovatie en creativiteit.”

Van de start tot oplevering

In 2017 is gestart met de realisatie van de woonwijk Voorburgskwartier. In twee fases zijn 52 luxe woningen gerealiseerd. De laatste woning is eind 2022 opgeleverd. Het VoorburgsKwartier ligt tussen de Plaspoelkade en de Oude Trambaan, op een steenworp afstand van de Vliet, de leuke winkels van Leidschendam centrum en de nieuwe Plaspoelhaven. Een ideale locatie, omdat op dit punt het beste van een aantal werelden wordt samengebracht.

image alt

De jaren '20 stijl

Aan de Oude Trambaan tussen Leidschendam en Voorburg zie je veel jaren ‘20 en ‘30 architectuur. We hebben bewust voor de jaren ‘20 stijl gekozen. Het voordeel van deze stijl is dat deze herkenbaar is voor beide gemeenten. Daarnaast geeft het elke woning een eigen individueel karakter en heeft het praktisch lekker veel ruimte in de kappen.

De jaren ‘20 stijl vergt echter wel een zorgvuldige en ambachtelijke uitwerking. We hebben de tijd genomen om zorgvuldig studie te doen naar de verhoudingen in de gevels, de hoogten van de ruimten, de symmetrie in de verbijzonderingen, de details boven gevelopeningen, de detaillering van alle dubbele tuindeuren, de erkers met de gemetselde ballustraden of hekwerken, de bijzondere dakkapellen, maar vooral naar de entree’s, de hal en de voordeuren.

image alt

Een wijk met een groen karakter

Je kunt wel zeggen dat er geen projectmatig nieuwbouwplan in de regio is waar zo zorgvuldig getracht is aan te sluiten op de klassieke bebouwing van Leidschendam en Voorburg. Belangrijk daarbij is enerzijds de samenhang binnen het buurtje als ook de variatie en identiteit tussen de verschillende woningen. De verschillende types zijn subtiel onderscheidend maar vormen samen ook een rijk geheel. De Dr. van Zeelandstraat kenmerkt zich door woningen met diepe voortuinen met gietijzeren hekjes en een aantal langsparkeerplaatsen en vormt zo de ontsluiting voor de wijk. Stedenbouwkundig was een zichtlijn gewenst vanaf de Dr van Zeelandstraat naar de Plaspoelkade en daarmee ontstaat een doorgaande verbinding waarop twee parkeerhoven zijn aangesloten. Door de parkeerhoven, het beperkte langsparkeren en de voortuinen heeft de wijk juist zo’n groen karakter.