Billitongebouw maakt ruimte voor groene duurzame woonwijk

2 september '16

Met de bouw van 38 woningen maakt het grote grauwe Billitongebouw plaats voor een levendige woonwijk in Klein Plaspoelpolder. Ontwikkelende bouwer Schouten en gebiedsontwikkelaar BPD verzorgen de sloop van dit leegstaande kantoor en de woningbouw.

Van leeg naar levendig

Wethouder ruimtelijke ontwikkeling Saskia Bruines: ”De sloop van het Billitongebouw is een eerste mijlpaal. De leegstand van kantoren en gebouwen is ons een doorn in het oog. Op verschillende locaties in de gemeente kijken we hoe leegstaande gebouwen plaats kunnen maken voor levendige groene wijken met duurzame woningen, waar in onze gemeente veel vraag naar is. Samen met initiatiefnemers en bouwers kijken we naar kansen en mogelijkheden. We werken steeds meer met plannen waarin alleen de kaders vaststaan en er ruimte is voor innovatie en creativiteit.” 

Ondertekening anterieure overeenkomst

Klein Plaspoelpolder

Klein Plaspoelpolder is nu nog een gebied met enkele grote leegstaande kantoorgebouwen, een kleine woonwijk, een afvalbrengstation en een betonfabriek. Dat past niet in de ontwikkeling naar woonwijk, die de gemeente voor ogen heeft. De gemeente wil kansen benutten om daar iets aan te doen. De ontwikkeling van de Billitonlocatie laat zien hoe een leegstaand kantoor plaats kan maken voor een groene woonwijk. Het nieuwe plan krijgt herenhuizen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande villa’s.

Rol wijkbewoners belangrijk

Voor de invulling van deze woonwijk hebben wijkbewoners belangrijke input geleverd. Hun wensen, ideeën en suggesties zijn gebruikt om een spelregelkaart te maken. Daarin zijn de voorwaarden voor woningbouw vastgelegd. Deze spelregels moeten zorgen voor een groene omgeving, waar mensen prettig kunnen wonen. Zo mogen de woningen maximaal drie bouwlagen tellen en krijgt de Oude Trambaan een sterkere groene uitstraling. Voor voetgangers komt er een brede groenstrook die aansluit op een natuurvriendelijke oever langs de Plaspoelhaven.

Start in 2017

Het perceel met het leegstaande Billitongebouw is onderdeel van Deellocatie Noord van Klein Plaspoelpolder. De ondertekening van de afspraken is een belangrijke stap in de herontwikkeling van het gebied. De ontwikkeling van de Billitonlocatie kan nu verder; het lopende vervolgonderzoek naar het ontlasten van de lokale Vlietbruggen heeft hierop geen invloed. De ontwikkelaar heeft onlangs een omgevingsvergunning aangevraagd. Naar verwachting starten de sloop van het Billitongebouw en de bouw van de nieuwe woningen in de eerste helft van 2017.